خانه هنر شیراز نوپاست، اما محصول برنامه‌ریزی و تفکری چندین ساله است. ماحصل لطف اساتید و هنرمندانی است که بی‌منت، ضعف‌ها را مکرر گفتند و راهکارها را ارائه کردند. صریح و بی‌تعارف که بنگریم، اکثریت بر این باور هستیم که فضای حاکم بر هنر، در تولید، ارائه و یا آموزش (صرف‌نظر از چند استثنا) فضای ایده‌آل یا حتی قابل قبولی نیست.

براین ادعا نیستیم که تمام مسیر پیش رو را از قبل می‌دانستیم و در آن قدم نهادیم. حتی می‌دانیم در این مسیر، هنرمند واقعی کمیاب است. آن‌هایی که هستند هم، احتمالاً آسیب‌دیده و رنج کشیده‌اند، اما به یاریشان امیدواریم. زیرا آنان که مانده‌اند خود به خوبی می‌دانند در مقابل تمامی مشکلات ریز و درشت این عرصه، چاره‌ای نیست جز کفش آهنی پوشیدن و راهی تازه گشودن، با استمرار و ثبات قدم ذره ذره پیش رفتن...

به اعتقاد خانه هنر شیراز، هنرمندان و مخاطبان اثر هنری همواره نیازمند محیطی مناسب برای مواجهه با اثر هنر برای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هستند.

بر این باوریمکه خواه ناخواه، در این مواجهه خلاق، درکی شکل خواهد گرفت که هنرمندان و مخاطبان، خود سره را از ناسره تشخیص داده، تفاوت سر و صداهای پر هزینه تبیلغاتی و شعارهای واهی را در مقابل آنان که به هنرمندان واقعی و مخاطبین راستین هنر خدمت می‌کنند در خواهند یافت.

خانه هنر شیراز، خود را خدمتگزار اساتید و هنرمندانی می‌داند که بزرگوارانه هنرمند بوده‌اند و هنرمند مانده‌اند. کسانی که در هر شرایطی، دغدغه تولید، ارائه و یا آموزش داشته و دارند. مهمترین پشتوانه ما، سرمایه انسانی متخصص و کارامدی خواهد بود که در محیطی پویا، دوستانه و با سلیقه هنری در مسیر هدف مشترکمان، ما را یاری می‌دهند.

برای ما، سفر خود پاداش است.

برخی از رویکردهای خانه هنر شیراز:

  1. ملاک رشد و پیشرفت برای ما، نه کمیت پروژه‌های انجام شده، که کیفیت آن‌ها خواهد بود بنابراین، خود رامجاز به فعالیت‌هایی می‌دانیم که به توانایی انجام آن‌ها ایمان داریم.
  2. در معرض کار هنری خوب قرار گرفتن، باعث ارتقاء ذائقه مخاطب و هنرمند خواهد شد. پس تولید آثار هنری نازل باهر توجیهی، قابل قبول نیست.
  3. خانه هنر شیراز، نقد صریح، علمی و محترمانه را به مراتب مفیدتر از تعارفات مرسوم حاکم بر فضای هنری می‌داند.
  4. خانه هنر شیراز، ضمن ارج نهادن به جایگاه هنرمندان شناخته شده و همفکری و همکاری با آنان، خود را متعهد می‌داند تا برای حمایت و شناساندن هنرمندانی که به هر دلیل به قدری که باید شناخته و دیده نشده‌اند، اقدام نماید.
  5. بخشی از کم‌تحرکی فضای فرهنگی هنری، نه به سبب عدم وجود متفکرین و هنرمندان، بلکه به خاطر کمبود فضای کاری مناسب برای آنان است. خانه هنر شیراز همواره تلاش خواهد کرد جایی باشد برای هنرمندانی که فضایی در خور شأن خود نیافته‌اند، گوشه عزلت گزیده‌اند و یا در سکوت به فعالیت مشغولند.
  6. با توجه به متفاوت بودن فضای آموزشی با فضای تولید و ارائه، خانه هنر شیراز دردو بخش مجزای «آموزش (آموزشکده هنر)» و «تولید و ارائه» مشغول به فعالیت است.