کافه‌خانه، کافه کتاب خانه هنر شیراز است. محیطی صمیمی برای هنرمندان و هنردوستان است، جایی برای گفتگو و کتاب خواندن و صرف نوشیدنی.

بولوار دانشجو، خیابان دانشجو، پلاک 62