کلوپ طراحی خانه هنر شیراز، مکانی حرفای برای طراحان و نقاشان است.

هنرمندان در قالب برنامه‌های این کلوپ به طراحی و نقاشی از مدل (متحرک یا ثابت) می‌پردازند. برنامه این کلوپ در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای مشاهده زمانبندی و رزرو برنامه‌های کلوپ طراحی می‌توانند از جدول برنامه‌ها یا صفحه کلوپ ها-کلوپ طراحی-برنامه‌های درحال اجرا بازدید نمایند.